Op maandag 22 januari zette de Brugse Sportraad enkele vrijwilligers van Brugse sportclubs in de bloemetjes. Vrijwilligers met een unieke ‘staat van dienst’ en die dus van onschatbare waarde zijn voor hun club.

Wij nomineerden zonder aarzelen onze vorige secretaris/penningmeester Miet Haeck.

Miet was er al bij toen Noordzee boven het doopvont werd gehouden en zette zich dus 50 jaar in voor de club. We kunnen enkel maar diep buigen voor al haar kennis en inzet en zijn haar dan ook enorm dankbaar.

Voor ons is ze niet enkel Vrijwilliger van het Jaar maar zeker Vrijwilliger van de Eeuw. We zijn ervan overtuigd dat haar echtgenoot Robert († 2021) trots zou zijn.